เจ้าของห้อง : Somerset


 
Year : 2011  
Color : Color  

Camera :
Dslr  
Camera specifications : Canon 5d II  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens: EF 17-40 F4L  
Focal length: 40 mm  
Shutter speed: 1/80  
Aperture: F4.0  
ISO: 2500  
Exposure comp.:  
White Balance : Daylight  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ ภายในโบส์ถที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชค สภาพแสงน้อย แต่มีการจัดไฟที่สวยงาม รอจังหวะให้มีคนเข้ามาเป็นส่วนประกอบในภาพ เปรียบเทียบกับความใหญ่โตอลังการของสถานที่