เจ้าของห้อง : Somerset


 
Year : 2011  
Color : Color  

Camera :
Compact  
Camera specifications : Ricoh GXR P10  
Date : 01/01/1970  
Available sizes: 576x826  
Captured:  
Uploaded:  
Lens: 28-300 mm  
Focal length:  
Shutter speed: 1/500  
Aperture: F3.4  
ISO: 100  
Exposure comp.:  
White Balance : Auto  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ สภาพแสงจัด หาเหลี่ยมมุมเล่นกับแสงเงา และซิลูเอท