เจ้าของห้อง : มังกรดำ


 
Year : xxxx  
Color : Color  

Camera :
xxxx  
Camera specifications : xxxx  
Date : 01/01/1970  
Available sizes: xxxx  
Captured: xxxx  
Uploaded: xxxx  
Lens: xxxx  
Focal length: xxxx  
Shutter speed: xxxx  
Aperture: xxxx  
ISO: xxxx  
Exposure comp.: xxxx  
White Balance : xxxx  
Others : xxxx  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ x