เจ้าของห้อง : มังกรดำ


 
Year : xxxx  
Color : Color  

Camera :
xxxx  
Camera specifications : xxxx  
Date : 01/01/1970  
Available sizes: xxxx  
Captured: xxxx  
Uploaded: xxxx  
Lens: xxxx  
Focal length: xxxx  
Shutter speed: xxxx  
Aperture:  
ISO:  
Exposure comp.:  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ