เจ้าของห้อง : มังกรดำ


 
Year : x  
Color : Color  

Camera :
 
Camera specifications :  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens:  
Focal length:  
Shutter speed:  
Aperture:  
ISO:  
Exposure comp.:  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ