เจ้าของห้อง : คนจรยุทธ


 
Year : 2016  
Color : unkn  

Camera :
unkn  
Camera specifications : unkn  
Date : 01/01/1970  
Available sizes: unkn  
Captured: unkn  
Uploaded: unkn  
Lens: unkn  
Focal length: unkn  
Shutter speed: unkn  
Aperture: unkn  
ISO: unkn  
Exposure comp.: unkn  
White Balance : unkn  
Others : hunk  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ unkn