เจ้าของห้อง : Twat36


 
Year : 2007  
Color : color  

Camera :
Canon EOS 40D  
Camera specifications : Camera specifications Full review  
Date : 01/01/1970  
Available sizes: Small, Medium, Large  
Captured: Sep 15, 2010  
Uploaded: Dec 11, 2010 (UTC)  
Lens: -  
Focal length: 32 mm  
Shutter speed: 1/50 sec  
Aperture: F8  
ISO: 640  
Exposure comp.: -1 EV  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ