เจ้าของห้อง : Phuwaphong


 
Year : 2007  
Color : Color  

Camera :
Compact  
Camera specifications : Canon S3is  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens: 35-420 mm.  
Focal length: 280 mm.  
Shutter speed: 1/200 sec.  
Aperture: f/3.5  
ISO: 100  
Exposure comp.: 0 stop  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ