เจ้าของห้อง : Phuwaphong


 
Year : 1995  
Color : Color  

Camera :
SLR  
Camera specifications : Contax RX  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens: Carl Zeiss T* 135 mm.  
Focal length: 135 mm.  
Shutter speed: 1/60 sec.  
Aperture: f/5.6  
ISO: Kodak EW100  
Exposure comp.: -1/3 stop  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ