เจ้าของห้อง : Phuwaphong


 
Year : 2008  
Color : Color  

Camera :
DSLR  
Camera specifications : Canon EOS10D  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens: 24-85 mm. Canon  
Focal length: 24 mm.  
Shutter speed: 6 sec.  
Aperture: f/8  
ISO: 100  
Exposure comp.: 0 stop  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ