เจ้าของห้อง : Phuwaphong


 
Year : 2008  
Color : Color  

Camera :
Compact  
Camera specifications : Canon S3is  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens:  
Focal length: 418 mm.  
Shutter speed: 1/500 sec.  
Aperture: f/3.5  
ISO: 100  
Exposure comp.: -1/2 stop  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ