เจ้าของห้อง : Phuwaphong


 
Year : 2010  
Color : Color  

Camera :
DSLR  
Camera specifications : Canon EOS7D  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens: 18-200 mm. Canon  
Focal length: 80 mm.  
Shutter speed: 1/200 sec.  
Aperture: f/8  
ISO: 100  
Exposure comp.: Light Meter  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ