เจ้าของห้อง : Phuwaphong


 
Year : 2009  
Color : Color  

Camera :
Compact  
Camera specifications : Leica  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens:  
Focal length: 50 mm.  
Shutter speed: 1/10 sec.  
Aperture: f/5.6  
ISO: 400  
Exposure comp.: 0 stop  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ