เจ้าของห้อง : Somerset


 
Year : 2010  
Color : Color  

Camera :
DSLR  
Camera specifications : Ricoh GXR P10  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens:  
Focal length:  
Shutter speed: 1/30  
Aperture: F3.5  
ISO: 1745  
Exposure comp.: -0.30 ev  
White Balance : Auto  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ ที่พิพิธภัณฑ์สยาม กรุงเทพฯ เก็นเส้นสายและแสงเงาของบันไดทางขึ้นลง