เจ้าของห้อง : Somerset


 
Year : 2010  
Color : Color  

Camera :
DSLR  
Camera specifications : Canon 50d  
Date : 01/01/1970  
Available sizes: 760X527 Pixels  
Captured:  
Uploaded: 10 Jan 2011  
Lens: EFs 18-200 is  
Focal length:  
Shutter speed: 30 sec  
Aperture: 1/5.7  
ISO: 400  
Exposure comp.:  
White Balance : daylight  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ ทดลองถ่ายภาพแนวอินฟราเรด โดยการสวมฟิลเตอร์อินฟราเรดไว้ที่หน้าเลนส์ แล้วมาปรับให้เป็นอินฟราเรดแบบสีภายหลัง