เจ้าของห้อง : Phuwaphong


 
Year : 2003  
Color : Color  

Camera :
Compact  
Camera specifications : Fuji  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens:  
Focal length: 35 mm.  
Shutter speed: 1/60 sec.  
Aperture: f/4  
ISO: 800  
Exposure comp.: -1/2 stop  
White Balance : Daylight  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ