เจ้าของห้อง : บ๊อเมี่ยงนั๊ง


 
Year : 2010  
Color :  

Camera :
DSLR  
Camera specifications : 500D  
Date : 01/01/1970  
Available sizes:  
Captured:  
Uploaded:  
Lens: 18-200is  
Focal length:  
Shutter speed:  
Aperture:  
ISO:  
Exposure comp.:  
White Balance :  
Others :  
แนวคิด/วิธีการถ่ายภาพ