admin

City at night ( อ.ภูวพงษ์ ผจญอริพ่าย)

Rating: 2 votes, 5.00 average.
by on 04-01-2012 at 05:23 PM (10138 )
City at Night
เรื่อง/ภาพ ภูวพงษ์ ผจญอริพ่าย

“คุณคิดว่าภาพแน Cityscapes สวยๆมักจะถ่ายภาพ นช่วงเวลาใดหละ...?” แน่หละหลายๆคนหาก ด้เห็นหัวข้อแบบน ้แล้วจะต้องออกไป ถ่ายภาพภาพแสงไฟย มค่ำคืนเป็นแน่เล นั่นก็เพราะความส ยงามอย่างน่าอัศจ รย์เมื่อได้พบเห็ นการตกแต่งด้วยแส ไฟอันตระการตา ทำให้ค่ำคืนของ Cityscape เต็มไปด้วยความสว งามมหัศจรรย์ยิ่ง ัก
มุมสูงหรือมุมต่ำ ทัศนียภาพของการม งเห็นที่แตกต่างก นด้วยการใช้เส้นส ายของรถยนต์ที่กำ ังวิ่งขวักไขว่บน ้องถนน การถ่ายภาพมุมต่ำ หรือมุมปกติตามสา ตาคนทั่วไปมองเห็ นเป็นมุมมองจะใช้ ื้นที่ของท้องฟ้า ีน้ำเงินมากซะหน่ อย ก็ด้วยส่วนใหญ่จะ ป็นมุมที่ต้องแหง กล้องขึ้นไปอีกทั ้งมุมมองแบบนี้สา ารถถ่ายภาพที่ไหน ็ได้ สำหรับมุมสูงนั้น ะมีความยากลำบากใ เรื่องของการหาสถ านที่ถ่ายภาพ ก็ด้วยความจำเป็น ี่ต้องพึ่งพาอาศั ตึกหรือสถานที่ขอ งคนอื่นที่มีความ ูงตามที่ใจเราต้อ การ ข้อควรระวังสำหรั การถ่ายภาพในบางส านที่เช่น บนสะพานลอยคนข้าม หรือแม้แต่สะพานข ามแม่น้ำต่างๆที่ ราเห็นว่ามีความแ น่นหนา แต่ความจริงแล้วบ สะพานเหล่านี้อาจ ะมีโครงสร้างที่ย ืดหยุ่นกับแรงสั่ สะเทือน จนบางครั้งที่เรา ช้ความเร็วชัตเตอ ์ต่ำมากๆในการบัน ทึกภาพซึ่งต้องเป ดรับแสงเป็นเวลาน นๆ ภาพอาจจะเกิดอากา สั่นไหวได้โดยที่ ราไม่รู้ตัว
ช่วงเวลาที่เหมาะ มกับการถ่ายภาพ Cityscapes ด้วยแสงยามราตรีแ บนี้คงหนีไม่พ้นช วงฟ้าสีน้ำเงินแบ บนี้นี่แหละ เป็นการสร้างบรรย กาศให้ดูสดใสไม่อ มครึม ฤดูกาลกับช่วงเวล ที่เหมาะสมไม่สาม รถกำหนดเวลาได้เล ยว่าจะออกถ่ายภาพ ันกี่โมงกี่ยามดี ฤดูร้อนช่วงเวลาก างวันจะนานกว่ากล งคืน เราจะเห็นท้องฟ้า ป็นสีน้ำเงินก็เก อบๆจะทุ่ม แต่กับฤดูหนาวที่ ืดเร็วสว่างช้าเร อาจจะต้องออกถ่าย ภาพกันเร็วซะหน่อ ถ้าไม่อยากจดจำอะ รมากนักเอาเป็นว่ หลังดวงอาทิตย์ตก ประมาณ 10-15 นาทีน่าจะเป็นช่ว เวลาที่เหมาะสมกั การถ่ายภาพ Cityscape ด้วยแสงไฟยามราตร แบบนี้

Comments