admin

Canon สนับสนุนโครงการสอนนักเรีย นตาบอดถ่ายภาพ

Rate this Entry
by on 05-14-2011 at 09:07 PM (5501 )
Canon สนับสนุนโครงการส นนักเรียนตาบอดถ่ ยภาพ

โครงการสอนนักเรี นตาบอด ของกลุ่ม Pict4All ได้รับการสนับสนุ จาก Canon Marketing (Thailand) ทำโครงการนี้เพื่ เด็กนักเรียนตาบอ ที่อยู่ในภูมิภาค ทั้งหมด 6 โรงเรียน 6 จังหวัดด้วยกัน

การสนับสนุนของแค นอนในครั้งนี้ มีมูลค่ามากกว่า 150,000 บาท เพื่อให้นักเรียน าบอดสามารถทำกิจก รมการถ่ายภาพ เพื่อการสื่อสาร และเป็นการสร้างค ามมั่นใจ และเห็นคุณค่าของ นเองมากขึ้น แต่ละโรงเรียนที่ าง Pict4All เข้าไปสอนน้องตาบ ดถ่ายภาพ จะได้รับอุปกรณ์ส ับสนุน ดังต่อไปนี้

1. กล้องดิจิตอล Power Shot รุ่น PS A 3200 จำนวน 3 ตัว มูลค่าตัวละ 5,490 บาท
2. Printer Pixma รุ่น iP 4870 1 ตัว มูลค่า 3,912 บาท
3. หมึก 1 ชุด มูลค่า 2,332 บาท
4. กระดาษพริ้นท์รูป 300 แผ่น มูลค่า 909 บาท

รวมมูลค่า 23,623 บาท

คุณ มาซาฮิโระ อูชิดะ ( Mr. Masahiro Uchida) Senior Director & GM Administration Group ได้ให้เกียรติเป็ ผู้มอบอุปกรณ์ต่า ๆ ที่จะมอบให้โรงเร ยนสอนคนตาบอดทั้ง 6 แห่ง ผ่าน Pict4All

ทีมทำงานของ Pict4All โรงเรียนสอนคนตาบ ด และเด็กๆผู้พิการ างสายตาทุกคน รู้สึกขอบพระคุณต อการสนับสนุนของ Canon Marketing ( Thailand) เป็นอย่างมาก และขออนุโมทนามา ณ ที่นี้

Comments

  1. CatFury -
    ขอบคุณผู้ใหญ่ใจด ครับ